Nhà Thờ Tin Lành Êa Kar

Địa chỉ: Buôn Tlung, TT. Êa Kar, H. Êa Kar,Đăk Lăk

Quản nhiệm: MS Y-Thun Buôn Krông

Số điện thoại: 090-548-9300, 0164-832-1879

Email: ythun@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Y Măt Niê

Số điện thoại:0169-828-8036

Phụ tá: TĐ Y Săng Niê (1965)

Số điện thoại: 0167-824-8820

Phụ tá: TĐ Y Win Mlô

Số điện thoại :0168-465-6200

TÔI MUỐN TIN CHÚA