Nhà Thờ Tin Lành Êa Đar

Địa chỉ: Xã Êa Đar, H. Êa Kar, Đăk Lăk

Quản nhiệm: TĐ Y Đhun Niê Kdăm

Số điện thoại: 0165-292-0054

Phụ tá: TĐ Y Brĭk Ksơr

Số điện thoại: 0169-876-0856

Phụ tá: TĐ Y Blem Ayŭn

Số điện thoại: 0169-568-9906

TÔI MUỐN TIN CHÚA