Nhà Thờ Tin Lành Đức Phổ

Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ,Quảng Ngãi

Điện thoại: 055. 3859505

Quản nhiệm: MS Võ Đình Quang

Số điện thoại:  098-321-5174

Email: msquangvo@gmail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA