Nhà Thờ Tin Lành Đông Phú

Địa chỉ: 71 Ấp Phú Hưng, X. Đông Phú , H. Châu Thành, Hậu Giang
Điện thoại: (0711) 350-2003
Email: httldongphu@yahoo.com.vn

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Tấn Lộ

Số điện thoại:0122-579-5925

Email: lotrinhvn@yahoo.com

Hình ảnh

dp

TÔI MUỐN TIN CHÚA