Nhà Thờ Tin Lành Đại Lãnh

Địa chỉ: Thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, H. Vạn Ninh, Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 222-9129

(Thuộc Chi hội Vạn Ninh)

Đặc trách: MsNc Tạ Quang Vinh

Số điện thoại: 0122-766-1021

Email: conchua2002@yahoo.com

Hình ảnh:

TÔI MUỐN TIN CHÚA