Nhà Thờ Tin Lành Đà Nẵng

Địa chỉ: 190 Ông Ích Khiêm, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê
Điện thoại: 0511 3823791

Quản nhiệm: MS Nguyễn Xuân Sanh

090-522-5908, xuansanhms@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn Văn Hường

090-271-0702, huongnguyenvan58@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Lê Thiện Tuyến

091-445-2725, tuyenthienle@yahoo.com

Phụ tá: NTĐ Bùi Thị Thủy

& Đặc trách Phòng sách Tin Lành 270 Lê Duẩn, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

090-381-2483, Salembui@yahoo.com.vn

TÔI MUỐN TIN CHÚA