Nhà Thờ Tin Lành Đà Lạt

Địa chỉ: 72 Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, TP. Đà Lạt

Điện thoại: (063) 351-1093
Email: httldalat@gmail.com

Quản nhiệm: MS Bùi Phụng

Số điện thoại: 090-824-6669

Email: buiphung2002@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA