Nhà Thờ Tin Lành Buôn Tuôr

Nhà Thờ Tin Lành Buôn Tuôr

Địa chỉ: Xã Hòa Phú, TP. BMT 

 Quản nhiệm: MsNc Y Wưiñ Byă
Số điện thoại: 098-276-8026

Phụ tá: TĐ Y Blôih Êya

Số điện thoại: 098-296-3705

Phụ tá: TĐ Y Thao

Số điện thoại: 090-520-8190

TÔI MUỐN TIN CHÚA