Nhà Thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột

Địa chỉ: 09 Nguyễn Công Hoan, P. Tân Lợi, TP. BMT

Điện thoại: (0500) 625-0038

Qn: Ms Huỳnh Kim Thoa (Huỳnh Cường)

Số điện thoại: (0500) 385-818; Di động: 098-422-2015

Email: huynhcuongbmt2010@yahoo.com.vn

TÔI MUỐN TIN CHÚA