Nhà Thờ Tin Lành Bù Đăng

Nhà Thờ Tin Lành  Bù Đăng

Địa chỉ: Ấp 4, thôn Sơn Hòa 1, xã Thọ Sơn, H. Bù Đăng
Điện thoại: (0651) 394-3239

Quản nhiệm: MsNc Điểu Hiêng

Số điện thoại: 098-671-5141

Phụ tá: TĐ Hồ Trần Đăng Huy

Số điện thoại: 091-633-6806

Email: danghuyhotran@gmail.com

 

TÔI MUỐN TIN CHÚA