Nhà Thờ Tin Lành Bồng Sơn

Địa chỉ: 399 Quang Trung, TT. Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn,Bình Định

Điện thoại: (056) 386-1421

Quản nhiệm: MS Nguyễn Văn Thiết

Số điện thoại:093-731-0514

Email: toiyeuchua1122@gmail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA