Nhà Thờ Tin Lành Bến Tre

Địa chỉ: 35 Nguyễn Đình Chiểu, TX. Bến Tre
Điện thoại: (075) 382-2913

Quản nhiệm: MS Tăng Văn Hi

Số điện thoại: 091-923-9964

Phụ tá: MsNc Nguyễn Phú Lộc

Số điện thoại:094-594-4004

Email: philipvn1407@gmail.com

Hìn ảnh:

bt

TÔI MUỐN TIN CHÚA