Nhà Thờ Tin Lành Bến Gỗ

Địa chỉ: 990 ấp 1, X. An Hòa, Tp. Biên Hòa
Điện thoại: (061) 8837424

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Duy Hải

093-305-3215, duyhai252@yahoo.com.vn

Phụ tá: TĐ Đỗ Lê Hoàng Bảo Nghĩa

098-386-0618, samuel_dole@yahoo.com

bengo

TÔI MUỐN TIN CHÚA