Nhà Thờ Tin Lành Bến Cát

Địa chỉ: Đường D11, Ấp 6, xã Thới Hòa, H. Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (0650) 651-6222

Quản nhiệm: MS Nguyễn Văn To

Số điện thoại: 091-384-8178

Email: mstvnguyen@yahoo.com

Hình ảnh:

1

TÔI MUỐN TIN CHÚA