Nhà Thờ Tin Lành Ấp Bắc

Địa chỉ: 198 B Ấp Bắc, P. 5, TP. Mỹ Tho

Điện thoại: (073) 387-3474

Quản nhiệm: MS Đỗ Văn Ba

Số điện thoại:094-453-9581

Email:msdovba@yahoo.com.vn

Phụ tá: TĐ Lê Trung Tuấn

Số điện thoại:098-607-4448

Email:trungtuanmochoa@yahoo.com

Hình ảnh:

ap bac

TÔI MUỐN TIN CHÚA