Nhà Thờ Tin Lành An Nghiệp

Địa chỉ: Thôn Định Phong, xã An Nghiệp, H. Tuy An, Phú Yên

Điện thoại: (057) 376-7073

Đặc trách: TĐ Lê Nguyễn Yên Đông

Số điện thoại: 0168-392-3262

Email: lenguyenyendong@gmail.com

Hình ảnh

DNAnNghiep_top

TÔI MUỐN TIN CHÚA