Điều Gì Xảy Ra Sau Khi Qua Đời?

Điều gì xảy ra sau khi qua đời?

Trả lời:

Câu hỏi điều gì xảy ra sau khi qua đời có thể làm cho lúng túng. Kinh Thánh không nói rõ ràng về số phận của một người khi bước đến sự cuối cùng đời đời của họ. Kinh Thánh nói với chúng ta về thời khắc sau khi chết người ta được đưa lên thiên đàng hay xuống cõi địa ngục trên nền tảng người ấy có tin vào Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của họ. Đối với con cái Chúa, sau khi chết họ không còn hiện diện trong thân thể nhưng ở với Chúa: “Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn” – II Cô-rinh-tô 5:6-8

Đối với người không tin sau khi chết có nghĩa là hình phạt đời đời trong hỏa ngục – Lu-ca 16:22-23.

Đây là nơi chốn có thể làm cho lúng túng không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi qua đời. Khải Huyền 20:11-15 mô tả tất cả những người trong địa ngục bị ném vào trong hồ lửa “Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với Đấng ngồi trên ngai. Trước mặt Ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi Sự chết và Âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa”.

Khải Huyền 21-22 mô tả trời mới đất mới. Nơi đó dường như là nơi sống lại sau cùng vì vậy sau khi chết người ta được tạm trú trong thiên đàng hay địa ngục. Số phận đời đời của con người sẽ không thay đổi nhưng nơi chốn chính xác của số phận đời đời con người sẽ thay đổi. Vào một lúc đặc biệt sau khi chết con cái Chúa sẽ được đưa đến trời mới đất mới “Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa” – Khải Huyền 21:1. Vào một lúc đặc biệt sau khi chết người không tin Chúa sẽ bị ném vào hồ lửa – Khải Huyền 20:11-15. Đây là số phận cuối cùng, đời đời của tất cả mọi người căn cứ vào toàn thể những gì người ta tin vào sự cứu rỗi duy nhất của Chúa Giê-xu Christ dành cho tội lỗi của họ.

Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, và nhận sự cứu rỗi từ Thượng Đế, đây là lời cầu nguyện bạn có thể nói với Thượng Đế những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác, không giải cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê-xu bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn cho Thượng Đế và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội.)

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu. Thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời – Giăng 1:12. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa.

Quý vị cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh và chúc mừng quý vị gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *