Điều Gì Sắp Xảy Ra Cho Thế Giới Chúng Ta?

Điều Gì Sắp Xảy Ra Cho Thế Giới Chúng Ta? 

Một hôm, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Ngài vào đền thờ giảng dạy. Từ đền thờ ra, các môn đồ muốn chỉ cho Ngài xem đền thờ tốt đẹp. Đức Chúa Giê-xu bảo cho họ biết đền thờ sẽ bị sụp đổ.

Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-li-ve, các môn đồ hỏi Ngài khi nào việc ấy xảy ra (đền thờ sụp đổ), và có dấu hiệu gì báo trước ngày Chúa trở lại và thời kỳ tận thế. Ma-thi-ơ 24 (Mác 13, Lu 21) chép lời dạy này của Đức Chúa Giê-xu.

Và rồi, vào năm 70, quân La mã đã hạ thành Giê-ru-sa-lem, phá đổ đền thờ như lời Đức Chúa Giê-xu nói. Cho đến nay, người Do thái vẫn chưa xây lại một đền thờ khác.

Ngoài ra, Đức Chúa Giê-xu còn nói về những việc sẽ xảy ra trước thời kỳ cuối cùng. Đó là:

Sự lừa dối, dỗ dành của christ giả và tiên tri giả. Việc này đang xảy ra. Tiên tri giả đang tích cực dỗ dành nhiều người trong các tôn giáo khác (Hồi giáo, Phật giáo, Ấn độ giáo…) và ngay cả trong Cơ đốc giáo (Tin Lành, Chính thống giáo…) để thiết lập một tôn giáo chung cho cả thế giới.

Universal religion

Trên đường thiết lập “giáo hội thế giới”

Chiến tranh: Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai; chiến tranh giữa các quốc gia (Nga, Checken, Ukraine, ISIS ở Trung Đông); chiến tranh giữa các các chủng tộc trong cùng một nước (ở Yougoslav: giữa Serbs và Albanians, Bosnia và Herzegovina…); chiến tranh diệt chủng giữa Hutu và Tutsi…

Những cuộc chiến lớn sắp xảy ra mà Kinh Thánh nói trước là Thế giới chiến tranh thứ ba, giết 1/3 dân số thế giới (Khải 9:13-15); và trận chiến Ha-ma-ghê-đôn (Khải 16:16).

Đói kém: Nạn đói không những chỉ xảy ra ở những nước nghèo nàn ở Phi châu, Á châu, mà ngay cả những nước có tiếng là giàu có ở Âu châu và cả ở Mỹ nữa, nhiều người phải đi ngủ với cái bụng trống không.

Động đất: Số những trận động đất lớn (6. trở lên) đang gia tăng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra động đất thuộc sở địa chất ở Boulder, Colordo, US., thì:

Từ 1900-1949: trung bình có 3 trận động đất lớn mỗi thập niên. Thập niên 50 (có 9 trận); Thập niên 60 (có 13 trận); Thập niên 70 (có 56 trận); Thập niên 80 (có 74 trận); Thập niên 90 (có 125 trận); Từ 2001-2011 (có 228 trận) (Theo Wikipedia).

earthquake in Nepal

 Động đất ở Nepal (Nguồn: AFP)

Đức Chúa Giê-xu cũng nói về Tin Lành được giảng ra khắp đất (Ma-thi-ơ 24:14)

Nhờ kỹ thuật hiện đại, các phương tiện truyền thông được cải tiến, Tin Lành được giảng rộng rãi qua các đài vô tuyến, truyền hình, vệ tinh cho khắp thế giới.

Đức Chúa Giê-xu nhắc đến lời tiên tri Đa-ni-ên trong Ma 24:15.

Đây là lời tiên tri có một tầm quan trọng vô cùng lớn cho cả thế giới, và Đức Chúa Giê-xu khi nhắc đến, Ngài nói: “Ai đọc phải để ý.” Đa-ni-ên 9 chép một lời tiên tri quan trọng cho nhân loại, bắt đầu từ năm 445 TC cho đến ngày cuối cùng.

Thời gian này gồm 490 năm, được chia ra làm 2 giai đoạn:

1. Giai đoạn 1 gồm 483 năm, chấm dứt vào ngày 6/4 năm 32, khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem vào ngày Lễ Lá Thiên tuế, và 5 ngày sau đó, Chúa đã hi sinh.

2. Giai đoạn 2 gồm 7 năm cuối cùng.

Giữa 2 giai đoạn 1 và 2 này có một khoảng thời gian chờ đợi gồm hơn 2,000 năm.

Giai đoạn 2 (7 năm) sẽ bắt đầu khi có 1 Hòa ước được ký kết để giải quyết tình hình thế giới căng thẳng ở miền Trung Đông, chính thức là giữa Israel (Do thái) và Palestine (thuộc khối Ả-rập).

Kinh Thánh Đa 9:27 cho biết sẽ có một nhân vật có uy quyền quốc tế rất lớn, đứng làm môi giới để quyền lợi 2 bên được thỏa mãn. Và họ sẽ ký 1 giao ước do nhân vật đó xác nhận.

Trước đây đã có những Hòa ước được ký giữa đôi bên (Do thái và Palestine) như: Hòa ước Madrid 1991; Oslo 1993/1995; Hebron 1997; Camp David thời Clinton năm 2000; Hòa ước qui định bản đồ đường sá (Road Map) thời G.Bush, Ariel Sharon, Mamoud Abbas năm 2003.

Tuy nhiên, chưa có một Hòa ước nào  thỏa mãn quyền lợi của 2 bên.

Quyền lợi của Do Thái cần được qui định trong Hòa ước là họ phải được quyền sử dụng chung đất xây lại đền thờ trên đồi núi Si-ôn, nơi trước kia đã có đền thờ Sa-lô-môn và đền thờ Hê rốt bị phá đổ (Đa-ni-ên 9:27, Ma-thi-ơ 24:14).

201-temple-mount-and-temple-model-city

Quyền lợi của Palestine cần được qui định là họ phải được công nhận là một quốc gia trên thế giới (hiện nay họ chỉ được 1 số quốc gia công nhận), và họ phải có 1 lãnh thổ gồm những vùng như Gaza, phần đất phía Tây sông Jordan (West Bank) gồm Judea và Samaria (Ma 24:16), và phía Đông Giê-ru-sa-lem.

Khi có 1 Hòa ước như vậy được ký kết, giai đoạn 2 nói trên sẽ bắt đầu. Giai đoạn 2 chỉ kéo dài 7 năm, và đây là thời gian cuối cùng. Người môi giới của Hòa ước này là christ giả, tỏ ra mình bênh vực quyền lợi người Do thái để đánh lừa họ.

Thời gian 7 năm của Giai đoạn 2 được chia ra làm đôi, mỗi nửa gồm 3 năm rưỡi.

Trong Ba năm rưỡi trước tình hình tương đối ổn định hơn ba năm rưỡi sau, vì lúc ấy christ giả chưa ra mặt. Nó muốn lừa dối nhiều người tin theo nó. Đây là lúc người Do thái xây lại đền thờ.

Trong Ba năm rưỡi sau, tình hình thay đổi. Christ giả ra mặt chống đối Do thái và người tin Đức Chúa Giê-xu. Nó cấm người Do thái dâng tế lễ trong đền thờ. Nó vào ngồi trong đền thờ, xưng mình là Đức Chúa Trời, bắt người ta thờ lạy nó (2Tê 2:4).

Nhưng thời gian lộng hành của nó được Đấng Tối Cao giới hạn trong 3 năm rưỡi này mà thôi (Khải 13:5). Vì khi 3 năm rưỡi này vừa chấm dứt, Đức Chúa Giê-xu sẽ đến tiêu diệt nó (2Tê 2:8; Ma 24:30; Đa 9:27b).

Ta quay lại lời Đức Chúa Giê-xu dạy khi Ngài ngồi trên núi Ô-li-ve, được chép trong Ma 24. Đức Chúa Giê-xu đã cảnh cáo mọi người đừng nghe lời dỗ dành dối trá của christ giả, người nắm quyền chính trị, và tiên tri giả là người đứng đầu tôn giáo, dù những người này có thể làm được nhiều dấu lạ, dấu kỳ, kể cả khiến lửa rơi xuống từ trời.

Đừng tin, đừng thờ lạy, cũng đừng nhận dấu của christ giả ghi trên tay, trên trán, vì ai thờ nó sẽ bị hình phạt đời đời.

Khải 14:9-11 chép: “Nếu ai thờ lạy con thú (christ giả) và tượng nó, nhận dấu hiệu nó trên trán hoặc trên tay, người ấy sẽ phải uống rượu phẫn nộ nguyên chất của Đức Chúa Trời, rót trong chén thịnh nộ Ngài: người ấy phải chịu đau khổ trong lửa và diêm sinh trước các thiên sứ thánh và Chiên Con. Khói của ngọn lửa hình phạt họ bốc lên mãi mãi vô tận. Những ai thờ lạy con thú và tượng nó, những ai nhận dấu hiệu có tên con thú, ngày đêm sẽ không bao giờ được an nghỉ.”

Nhưng ai trung tín tin Đức Chúa Giê-xu, người ấy sẽ cùng với Chúa mình thắng christ giả trong ngày cuối cùng (Khải 17:14), được cùng với Chúa cai trị thế giới trong thời đại 1,000 năm bình an.

crown-of-righteousness

Khải 20:4: “Tôi thấy có nhiều ngai, những người ngồi trên ngai được quyền xét xử. Tôi thấy linh hồn của những người bị chết vì làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì truyền giảng lời Đức Chúa Trời, những người không thờ lạy con thú và tượng nó, không nhận dấu hiệu nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và cai trị suốt 1,000 năm với Đấng Christ.”

Vậy, bạn hãy giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay cho mình vì tội của mình, Ngài sẽ cho bạn hưởng cuộc sống vĩnh cửu (Gi 3:36).

Nếu bạn thật sự muốn thoát khỏi hình phạt đời đời trong ngày phán xét cuối cùng dành cho cả nhân loại. Thì ngay bây giờ hãy đến với Chúa Giê-xu qua lời cầu nguyện dưới đây, để huyết của Ngài rửa sạch tội lỗi của bạn và bạn sẽ nhận được sự cứu rỗi từ Ngài:

“Chúa ôi, Con nhận ra rằng con là một tội nhân và không thể đến được thiên đàng bằng những công đức của bạn thân con. Bây giờ đây con xin đặt đức tin vào Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời rằng Ngài đã chết thay cho tội lỗi của con và Ngài đã sống lại từ cõi chết để ban cho con sự sống đời đời. Xin Ngài tha thứ cho những tội lỗi của con và giúp con sống cho Ngài. Con cám ơn Ngài vì đã chấp nhận con và ban cho con sự sống vĩnh hằng”.

Quý vị cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh và chúc mừng quý vị gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *