Có Phải Chết Là Hết Không?

Có Phải Chết Là Hết Không?

BẠN CHƯA CHẾT THÌ TẠI SAO BIẾT CHẾT LÀ HẾT?

Trong khi đó có nhiều bằng cớ chứng minh sau sự chết thân thể này vẫn còn:

Ngôn ngữ Việt Nam chứng minh: Bạn là người Việt Nam nên chắc chắn bạn đã từng nghe và cũng từng nói những từ ngữ: Từ trần, Qua đời, Băng hà, Đi rồi,… khi nói một người chết.

Từ trần là gì? Là từ giã cõi này để đi đâu đó. Vậy là chết rồi vẫn còn đi tiếp.

Qua đời là gì? Là qua đời này đến một đời khác. Vậy là cò một đời nữa.

Băng hà là gì? Là đi qua một dòng sông. Đây là từ ngữ dùng cho một vị vua, hàm ý qua sông để đến một chổ mới. Vậy là chết vẫn còn, dù đó là một ông vua.

Đi rồi là gì? Người Việt Nam nào cũng biết lời đó báo tin người thân đã chết, đi đâu đó.

6294-001050-374178

1. Các tôn giáo làm chứng chết rồi vẫn còn

Bất cứ tôn giáo nào cũng tin rằng chết rồi vẫn còn, hoặc còn khổ hoặc được sung sướng, nghĩa là hoặc Niết Bàn cực lạc hay Thiên đàng, hoặc Địa ngục, Hoả ngục, kể cả tôn giáo Duy Vật.

2. Luật Công Bình làm chứng chết rồi vẫn còn

Bạn tưởng tượng nếu chết là hết thì thế giới này sẽ chắc chắn không còn từ ngữ CÔNG BÌNH nữa, vì những sự bất công sẽ không làm sao giải quyết. Ví dụ một người làm việc tốt, việc thiện, nhưng chết đi không ai biết thì bất công quá. Một người bị chết oan, nếu chết là hết thì ai sẽ binh vực cho họ? Kẻ làm ác, tham ô, chết là hết thì kẻ đó sẽ làm ác thỏa thích vì chết là hết.
Chắc chắn chết rồi phải còn, bởi đó khiến người làm lành tiếp tục làm dù đời này không ai biết, nhưng người làm lành hi vọng đời sau; kẻ ác sẽ sợ mà bớt ác đi vì biết rằng đời này không bị phạt nhưng đời sau không thoát nổi.

maxresdefault

3. Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời làm chứng

Điều quan trọng là Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời Tạo Hóa luôn cảnh báo con người, trong đó có bạn và tôi rằng, chết chưa phải là hết mà là bắt đầu một giai đoạn mới:

Hê-bơ-rơ 9:27, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, nghĩa là người chết rồi sẽ đến trước Ngai Phán Xét của Đức Chúa Trời Tạo Hóa”.

Lu-ca 16:19-31, bạn chưa chết nhưng bạn hãy nghe lời một người nhà giàu lúc còn sống không quan tâm đến Đức Chúa Trời và cũng nghĩ như bạn, chết là hết. Ông ta đã chết rồi, từ trong Âm phủ ông ấy thốt lên: “Tôi ở trong lửa này khổ quá đỗi”

Còn nhiều bằng cớ nữa chứng minh chết không phải là hết. Duy có một điều đồng ý với bạn CHẾT LÀ HẾT những phương diện sau đây:

Chết là bạn hết cơ hội để ăn năn tội lỗi của mình và hết cơ hội để bạn tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Đấng Cứu Thế của cuộc đời của bạn hầu cho bạn không bị Đức Chúa Trời Tạo Hóa đoán phạt nơi địa ngục đời đời.

an nan toi
Thế thì bạn hãy nghe Lời Chúa phán:Kìa hiện nay là thì thuận tiện; kìa hiện nay là thì cứu rỗi” – 2 Cô-rinh-tô 6:2
Có một bài hát gởi đến bạn:

“Giờ này qua đời anh sẽ đến đâu, về cõi phước hay vực sâu?
Nên nhớ khánh phước, tai ương luôn còn.
Giờ này anh khá mau chọn”.

Nếu bạn thật lòng muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu là Con Đường Cứu Rỗi cho cuộc đời của bạn, mời bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện theo những lời hướng dẫn sau đây với tấm lòng chân thành của bạn. Hãy xem những lời sau như một lời trò chuyện thân tình cùng Cha Thiên Thượng:

“Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cám ơn Chúa đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên bước đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.”

Xin hoan nghênh và chúc mừng bạn đã gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

One thought on “Có Phải Chết Là Hết Không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *