Chúa Giê-xu Sống Lại Có Thật Không?

Chúa Giê-xu Sống Lại Có Thật Không?

Trả lời: Kinh Thánh trình bày bằng chứng kết luận rằng Chúa Giê-xu Christ trong thực tế đã phục sinh từ cõi chết. Sự phục sinh của Đấng Christ được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:1-20; Mác 16:1-20; Lu-ca 24:1-53; và Giăng 20:1-21:25. Đấng Christ phục sinh cũng xuất hiện trong Sách Công vụ – Công vụ 1:1-11. Từ những đoạn này bạn có thể thu thập được một số “bằng chứng” về sự phục sinh của Đấng Christ. Đầu tiên là sự thay đổi mạnh mẽ trong các môn đồ. Họ từ một nhóm những người đàn ông sợ hãi và lẩn trốn trở nên mạnh mẽ, can đảm làm chứng nhân chia sẻ phúc âm khắp thế giới. Có gì khác giải thích điều thay đổi đáng kể này với việc Đấng Christ phục sinh đã hiện ra với họ?

Thứ hai là cuộc sống của sứ đồ Phao-lô. Điều gì làm ông đã thay đổi từ một người bắt bớ Hội Thánh trở thành một sứ đồ cho Hội Thánh? Đó là lúc Đấng Christ phục sinh hiện ra với ông trên đường đến Đa Mách – Công vụ 9:1-6. Một bằng chứng thuyết phục thứ ba là ngôi mộ trống. Nếu Đấng Christ không sống lại sau đó thì thân thể của Ngài ở đâu? Các môn đồ và những người khác đã nhìn thấy ngôi mộ nơi Ngài được chôn cất. Khi họ trở lại thân thể của Ngài không còn ở đó. Những thiên sứ đã loan báo rằng Ngài đã được sống lại từ cõi chết như Ngài đã hứa – Ma-thi-ơ 28:5-7. Thứ tư, bằng chứng bổ sung về sự phục sinh của Ngài là nhiều người gặp Chúa hiện ra – Ma-thi-ơ 28:5, 9, 16-17; Mác 16:9; Lu-ca 24:13-35; Giăng 20:19, 24, 26-29, 21:1-14; Công vụ 1:6-8; I Cô-rinh-tô 15:5-7.

Một bằng chứng khác về sự phục sinh của Chúa Giê-xu là số lượng lớn các môn đồ chịu ảnh hưởng hiến dâng cho sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Một đoạn văn quan trọng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu là I Cô-rinh-tô 15. Trong chương này, sứ đồ Phao-lô giải thích tại sao nó là sự hiểu biết chủ yếu và tin cậy vào sự phục sinh của Đấng Christ. Sự phục sinh rất quan trọng bởi những lý do sau đây:

1) Nếu Đấng Christ đã không được sống lại từ cõi chết, những tín hữu sẽ không có gì cả – I Cô-rinh-tô 15:12-15.

2) Nếu Đấng Christ đã không sống lại từ cõi chết, sự hi sinh của Ngài cho tội lỗi không có hiệu quả – I Cô-rinh-tô 15:16-19. Chúa Giê-xu phục sinh đã chứng minh rằng cái chết của Ngài đã được chấp nhận bởi Thiên Chúa như là sự can thiệp cho tội lỗi của chúng ta. Nếu Ngài chỉ đơn giản là đã chết và ở lại trong sự chết, điều đó cho thấy sự hi sinh của Ngài không đủ.

Kết quả là các tín hữu sẽ không được tha thứ tội của họ, và họ vẫn ở trong sự chết sau khi họ chết – I Cô-rinh-tô 15:16-19. Không có điều gì gọi là sự sống đời đời – Giăng 3:16. “Nhưng bây giờ, Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” – I Cô-rinh-tô 15:20.

Chúa Giê-xu Sống Lại Có Thật Không?

Cuối cùng, Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu sẽ được sống lại để sống đời đời cũng giống như Ngài – I Cô-rinh-tô 15:20-23. I Cô-rinh-tô 15 đi vào cách thức để mô tả làm thế nào Chúa Giê-xu phục sinh chứng minh sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và cung cấp cho chúng ta sức mạnh để sống đắc thắng trên tội lỗi – I Cô-rinh-tô 15:24-34. Nó mô tả tính chất vinh quang của thân thể phục sinh mà chúng ta sẽ nhận được – I Cô-rinh-tô 15:35-49. Nó công bố rằng, do kết quả của sự phục sinh của Chúa Giê-xu, tất cả những ai tin vào Ngài cuối cùng chiến thắng trên sự chết – I Cô-rinh-tô 15:50-58.

Sự phục sinh của Đấng Christ là một lẽ thật vinh quang! “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. ” – I Cô-rinh-tô 15:58. Theo Kinh Thánh, sự phục sinh của Chúa Giê-xu là sự thật chắc chắn. Kinh Thánh ghi chép về sự phục sinh của Đấng Christ, ghi nhận về những lời làm chứng của hơn 400 người chứng kiến và tiến hành xây dựng giáo lý căn bản quan trọng Cơ Đốc giáo trên sự thật lịch sử về sự phục sinh của Chúa Giê-xu.

Nếu bạn tin Chúa Giê-xu sống lại và muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể nói: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men!”

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu. Thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài (Giăng 1:12). Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa.

Quý vị cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh và chúc mừng quý vị gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *