Chủ Của Bạn Là Ai?

Ch Ca Bn Là Ai?

Có hai thế lực hùng mạnh trên trái đất. Một là Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài và thế lực kia là Satan và vương quốc của nó.

Sa-tan, là chủ của vương quốc trên thế giới này, đã hứa hẹn  nhiều cho chúng ta: một cuộc sống thú vị và dễ dàng với nhiều niềm vui, khiêu vũ, những buổi biểu diễn, cờ bạc, thẻ hút ma túy và các bữa tiệc rượu và các vui chơi giải trí khác. Ma quỷ thích thú trong việc giúp đỡ chúng ta thực hiện tất cả ước muốn ích kỷ của chúng ta. Nhưng, hởi các bạn yêu quí, hắn không bao giờ hứa hẹn với chúng ta bất cứ điều gì cho các vấn đề sau đây. Hắn không bao giờ nói với chúng ta về ngày Phán xét lớn đang sắp tới, cũng không nói với các đối tượng của hắn là ho đang chờ đợi phần thưởng của họ về “lửa đời đời, chuẩn bị cho quỷ dữ và các sứ của nó” (Ma-thi-ơ 25:30-46).

Satan cũng không nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc của tất cả các tội lỗi, xấu xa, thất vọng, buồn chán, dẫn đến cái chết thể xác và thuộc linh. Ồ, quả là một ông chủ độc ác!

Còn Ông chủ kia là Đức Chúa Trời. Hãy lưu ý đến vị trí của Ngài: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” (Mathi-ơ 28:18).

Những lời hứa riêng của ông chủ này là, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con độc sanh của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Những hứa hẹn đầu tiên là chúng ta sẽ sống mãi mãi. “Mà chẳng lãnh được đang bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.” (Mác 10:30).

Như vậy chúng ta thấy Đấng Christ là Chúa có điều gì đó thực sự và lâu dài để cho những người trung thành phục vụ Ngài, cả hiện tại và trong cuộc sống đời sau.  “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9).

Làm thế nào để phần thưởng vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ trở thành hiện thực được?

Để nhận được phước lành lớn lao từ ông chủ toàn năng này, chúng ta phải hoàn toàn thuận phục và giao phó chúng ta cho Ngài và tuân giữ Lời của Ngài với tất cả tấm lòng của chúng ta. Chúng ta cần thú nhận tội lỗi, và từ bỏ cuộc sống tội lỗi của chúng ta. Kế đó Ngài yêu cầu chúng ta từ bỏ bản thân mình và các ham muốn của xác thịt. Chúng ta cần phải sống cuộc sống thanh tịnh, chân thật, đến thăm người bệnh, giúp đỡ tất cả mọi người, có tình yêu với người nghèo khó, và cầu nguyện cho tất cả mọi người.

Cá nhân tôi đã có kinh nghiệm đáng tiếc vì đã phục vụ Sa-tan. Suy nghĩ ngây thơ của tôi phục vụ hắn trong một thời gian, và tìm kiếm những thú vui của thế giới này. Tôi đã không xem xét bản án của Đức Chúa Trời.

Nhưng một buổi sáng nọ khi đang nằm trên giường, Chủ tốt đã đến với tôi một cách đặc biệt và chỉ cho tôi hiện trường khủng khiếp. Khi nhìn qua một bên, mắt tôi trông thấy một cái gì đó giống như một hố lửa. Những ngọn lửa và khói bừng bừng bốc lên cao. Vào lúc đó, những hau quả khủng khiếp của việc phục vụ kẻ ác đã được bay to cho tôi. Điều này sẽ là số mệnh của tôi nếu tôi không xay bỏ cuộc sống tội lỗi của tôi. Sau đó tôi hứa với Chủ tốt rằng tôi sẽ phục vụ Ngài trong những ngày còn lại của đời tôi nếu Ngài chấp nhận và cứu tôi khỏi sự diệt vong khủng khiếp đó. Tôi đã tìm thấy Đức Chúa Trời là Chủ tốt hơn để phục vụ vì bây giờ tôi có một niềm vui và sự binh an mà Sa-tan không thể ban cho được. Phần thưởng tuyệt vời của sự sống đời đời sẽ được ban cho tất cả những ai trung thành phục vụ Ngài. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23).

Thưa bạn, xin mời bạn giao phó trọn vẹn chính mình để phục vụ người Chủ yêu thương và chân thật này. Chúa Giê-su nói: “Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.” (Giăng 10:14-15).

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12). Ồ, quả thật là một đặc ân không chỉ là một người đầy tớ, nhưng còn là con cái của Ngài!

Hãy phân rẽ khỏi Sa-tan mà kế hoạch của hắn là đóng dấu diệt vong cho bạn đời đời. Ngay bây giờ hãy đến với Chúa Giê-xu và để cho Ngài trở thành Đấng Cứu Rỗi và Chủ của bạn và gặt hái những niềm vui của sự sống đời đời.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *