Bạn Có Biết?

Bạn có biết rằng bạn sẽ được ở với thượng đế trên thiên đàng không?

Nếu thượng đế hỏi bạn: “lý do nào ta cho con vào thiên đàng ở với ta” bạn sẽ thưa với ngài thế nào?

Nếu bạn chưa biết? Thì quyển sách nhỏ này có…

Một tin tốt lành nhất mà bạn có thể chưa từng nghe!

Xin bạn dành vài phút để đọc những trang sách này, chắc chắn bạn sẽ thấy đây là điều quan trọng nhất mình cần biết.

Bạn có biết rằng kinh thánh nói về phương cách để bạn có thể biết chắc mình có sự sống đời đời và sẽ được ở với thượng đế trên thiên đàng không?

“Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời…”  (I giăng 5:13).

Đây là cách: kinh thánh dạy rằng có 5 điều bạn cần biết về sự sống đời đời

1. THIÊN ĐÀNG 

Sự sống đời đời là một quà tặng

Kinh thánh chép: “…quà tặng của thượng đế là sự sống đời trong chúa cứu thế giê xu chúa chúng ta” (Rôma 6:23)

VÌ THIÊN ĐÀNG LÀ MỘT QUÀ TẶNG

Giống như những món quà thuần túy khác nhưng quà tặng đó…

Không phải do công đức hay xứng đáng mà được

Không có một cố gắng cá nhân, việc lành, hay công tác thiện nguyện tôn giáo nào có thể giúp bạn kiếm được một chỗ trên thiên đàng.

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của đức chúa trời . Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (ê-phê-sô 2:8,9)

Tại sao không ai có thể vào thiên đàng nhờ việc làm của mình?

Bởi vì…

2. CON NGƯỜI

Con người có tội

“vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của đức chúa trời” (Rô-ma 3:23)

Tội lỗi là vi phạm luật của thượng đế và bao gồm những việc như nói dối, dâm dục, lường gạt, giận dữ, tư tưởng bất chính, hành động bất lương và nhiều tội khác nữa.

Và vì cớ này…

Con người không thể tự giải cứu

Nếu bạn muốn tự cứu mình bằng cách làm việc thiện, bạn có biết bạn phải tốt đến mức nào không?

“thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (ma-thi-ơ 5:48)

Với một tiêu chuẩn cao như thế không ai có thể tự giải cứu mình được.

Mặc dù, chúng ta có tội, nhưng…

3. THƯỢNG ĐẾ

Thượng đế đầy lòng thương xót

Và vì vậy ngài không muốn hình phạt chúng ta

Kinh thánh chép “…thượng đế là sự yêu thương” (I giăng 4:8)

Và chúa phán: “… ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi” (Giê-rê-mi 31:3)

Chính kinh thánh dạy chúng ta về thượng đế yêu thương, cũng cho chúng ta biết rằng…

Thượng đế là đấng công bình

Vì vậy ngài phải hình phạt tội lỗi.

Ngài phán…

“…ta sẽ chẳng kể kẻ có tội là vô tội…” (Xuất ê díp-tô ký 34:7)

“…linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” ( Ê-xê-chi-ên 18:4)

Chúng ta thấy có một vấn đề

Một mặt thượng đế yêu thương mà không muốn hình phạt chúng ta. Nhưng mặt khác   ngài là đấng công bình và phải hình phạt tội lỗi.

Thượng đế giải quyết vấn đền này cho chúng ta qua…

4. CHÚA GIÊ-XU

Ngài là ai?

Kinh thánh cho chúng ta biết rõ ràng ngài vừa là thượng đế vừa là con người.

“ban đầu có ngôi lời (chúa giê-xu)”… và ngôi lời (chúa giê-xu) là đức chúa trời, ngôi lời (chúa giê-xu) đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta…(giăng:1, 14)

Chúa cứu thế giê-xu đã đến thế gian và sống đời sống vô tội, nhưng khi còn ở thế gian…

Ngài đã làm gì?

Ngài chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta và ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời trên thiên đàng.

“chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; đức-giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người (chúa giê-xu).” (Ê-sai 53:6)

Chúa cứu thế giê-xu đã mang lấy tội lỗi của chúng ta trong thân thể ngài trên thập tự giá và hôm nay ngài ban cho bạn sự sống đời đời (thiên đàng) như một quà tặng.

Quà tặng này nhận được bởi …

5. ĐỨC TIN LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG

Nhiều người lầm tưởng hai điều sau là đức tin cứu rỗi:

1. Đức tin cứu rỗi không phải chỉ là nhận biết bằng lý trí, chẳng hạn như tin vào các sự kiện lịch sử. Kinh thánh chép rằng ma quỷ cũng tin có một đức chúa trời , như thế chỉ tin có đức chúa trời thôi thì cũng chưa phải là đức tin cứu rỗi.

2. Đức tin cứu rỗi không phải chỉ là đức tin tạm thời, có nghĩa là tin cậy và đức chúa trời trong những lúc khủng hoảng tạm thời như về tài chánh, gia đình hay là những nhu cầu thuộc thể. Những điều này tốt và bạn nên tin cậy chúa cứu thế cho những điều này, nhưng đó không phải là đức tin cứu rỗi!

Đức tin cứu rỗi

Là tin cậy vào một mình chúa cứu thế giê-xu để được sự sống đời đời. Điều này có ý nghĩa là nương cậy vào một mình chúa cứu thế và những gì ngài đã làm hơn là cậy vào những gì bạn hay tôi đã làm để được vào thiên đàng.

“…hãy tin đức chúa giê-xu…thì ngươi sẽ được cứu” (công vụ 16:31)

Bạn vừa mới đọc câu chuyện tuyệt vời nhất từ trước tới giờ nói về quà tặng quý giá nhất được hoàn thành bởi một đấng vĩ đại nhất đã từng sống- đó là chúa cứu thế giê-xu.

Câu hỏi quan trọng mà thượng đế muốn hỏi bạn ngay bây giờ là…

Bạn có muốn nhận món quà sự sống đời đời không?

Bởi vì đây là một vấn đề rất quan trọng, nên bạn cần được làm sáng tỏ.

Điều này có nghĩa là bạn cần phải:

. Chuyển đổi niềm tin của bạn

Từ những gì bạn đã và đang làm sang những gì chúa cứu thế giê-xu đã làm cho bạn trên thập tự giá.

. Tiếp nhận chúa cứu thế làm cứu chúa

Mở “cửa” lòng của bạn và mời ngài bước vào.

Ngài phán: “nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy…” (khải huyền 3:20)

. Tiếp nhận chúa giê-xu làm chủ

Để ngài “làm chủ” cuộc đời bạn và “hướng dẫn” bạn mỗi ngày trong đời sống.

. Ăn năn

Sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì không đẹp lòng chúa. Ngài sẽ bày tỏ ý muốn của ngài cho bạn trong khi bạn lớn lên trong mối quan hệ với ngài.

Giờ đây, nếu bạn thật sự mong muốn điều này…

Bạn có thể đến với chúa bằng lời cầu nguyện

Ngay tại nơi bạn đang ở.

Bạn có thể tiếp nhận quà tặng sự sống đời đời từ nơi chúa cứu thế giê- xu ngay từ bây giờ.

“Vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vì ai kêu cầu danh chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:10,13)

Nếu bạn muốn nhận quà tặng sự sống đời đời qua chúa cứu thế giê-xu, hãy kêu cầu ngài, xin ngài ban cho bạn món quà này ngay từ bây giờ.

Đây là lời cầu nguyện gợi ý:

Lạy chúa giê-xu! Con cảm ơn chúa đã ban cho con sự sống đời đời. Con biết con là tội nhân, không xứng đang nhận được điều đó. Nhưng ngài đã yêu con, chịu chết trên cây thập tự và đã sống lại để ban cho con nước thiên đàng. Bây giờ con chỉ tin một mình ngài để nhận được sự sống đời đời và con xin ăn năn tội của mình. Xin ngài làm chủ và hướng dẫn cuộc đời con. Con cám ơn chúa rất nhiều! Trong danh chúa cứu thế giê-xu. Amen!

Nếu đây là lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng của bạn hãy xem chúa giê-xu hứa gì cho những người tin ngài:

“…ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin ta, thì được sự sống đời đời” (giăng 6:47)

Hoan nghênh bạn gia nhập gia đình thượng đế!

. Nếu bạn thật sự muốn ăn năn (từ bỏ) tội lỗi của bạn.

. Đặt đức tin của bạn nơi sự chết của chúa cứu thế giê-xu.

Và tiếp nhận quà tặng sự sống đời.

Giờ đây bạn là con của chúa mãi mãi

Chào mừng bạn gia nhập gia đình thượng đế!

“Nhưng hễ ai đã nhận ngài, thì ngài ban cho quyền phép trở nên con cái đức chúa trời, là ban cho những kẻ tin danh ngài.” (giăng 1:12)

Hôm nay là sinh nhật thuộc linh của bạn

Một ngày mà bạn muốn luôn ghi nhớ mãi!

Kinh thánh chép về những người nhận được sự sống đời đời như sau:

“là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi đức chúa trời vậy” (giăng 1:13)

Khi bạn chào đời, sự kiện đó được ghi lại trong giấy khai sinh; và hôm nay cũng vậy, để giúp bạn nhớ lại điều đức chúa trời đã làm cho đời sống bạn trong ngày trọng đại, chúng tôi mời bạn ký tên và cất giữ phần sau đây…

Giấy khai sinh thuộc linh

“vì ai kêu cầu danh chúa thì sẽ được cứu” (rô-ma 10:13)

Nhận biết rằng tôi đã phạm tội, và cần chúa giê-xu làm cứu chúa của tôi, bây giờ tôi từ bỏ tội lỗi của mình và tin cậy ngài để được sự sống đời đời. Tôi cầu xin chúa giê-xu tha tội và giải cứu tôi khỏi quyền lực tội lỗi và ban cho tôi sự sống đời đời.

Bây giờ tôi xin chúa giê-xu cai quản đời sống tôi. Từ nay, bởi ơn sức chúa, tôi nguyện hết lòng tin cậy và vâng lời chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống tôi.

Ngày: ____________________

Ký tên: _________________________________

Bước kế tiếp là gì?

Như một em bé sơ sinh sẽ lớn lên, bạn cũng sẽ lớn lên về phần tâm linh bằng cách thực hiện những bước sau:

Đọc kinh thánh

Bắt đầu với sách phúc âm giăng, mỗi ngày đọc một đoạn.

“hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo (lời chúa), như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên” (I Phi e rơ 2:2)

Cầu nguyện

Dành thì giờ để nói chuyện với chúa mỗi ngày.

“chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho đức chúa trời” (phi- líp 4:6)

Thờ phượng

Thường xuyên nhóm lại tại một hội thánh để tôn vinh chúa cứu thế giê-xu và cùng học kinh thánh với nhau.

“tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: ta hãy đi đến nhà đức-giê-hô-va”. (thi thiên 122:1)

“đức chúa trời là thần nên ai thờ lạy ngài, thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (giăng 4:24)

Thông công

Với các tín hữu cơ đốc sẽ giúp bạn trưởng thành trong đức tin.

“Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả chúng tôi vẫn được giao thông với đức chúa cha và với con ngài là đức chúa Giêu-xu Christ”. (I giăng 1:3)

Làm chứng

Nói cho người khác biết chúa giê-xu có ý nghĩa gì đối với bạn!

“Nhưng khi đức thánh linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta…”(công vụ 1:18)

Nếu bạn thích tin mừng mà bạn vừa đọc, xin vui lòng cho chúng tôi biết, chúng tôi muốn được chung vui với bạn về những gì mà chúa thực hiện trong đời sống bạn và giúp bạn được tăng trưởng trong chúa.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *