Nhà Thờ Tin Lành Tân Hòa

Nhà Thờ Tin Lành Tân Hòa

Địa chỉ: 25, Khối 3, P.Tân Hòa, TP. BMT
Quản nhiệm: MS. Mai Hải
Phụ tá: TĐ Phan Thiên Thành
TÔI MUỐN TIN CHÚA