Nhà Thờ Tin Lành Plei De Rơng

Địa chỉ: Thôn Plei Thung, xã Hơnol, H. Đăk Đoa, Gia Lai

Quản nhiện: MS Sam Sân

Số điện thoại: 098-715-2956 hoặc 097-567-3081

Email san141268@gmail.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn Đình Phước

Số điện thoại:098-410-8979

TÔI MUỐN TIN CHÚA