Nhà Thờ Tin Lành Plei Brĕl Dôr

Nhà Thờ Tin Lành Plei Brĕl Dôr

Địa chỉ: Xã Glar, H. Đăk Đoa
Điện thoại: (059) 221-8621

Quản nhiệm: MS Uў

Số điện thoại: 091-415-9769

Phụ tá: MsNc Buh

Số điện thoại: 090-594-7778

Phụ tá: TĐ Hoàng Mlỡng

Số điện thoại: 0166-663-4092

TÔI MUỐN TIN CHÚA