Nhà Thờ Tin Lành Liên Nghĩa

Nhà Thờ Tin Lành Liên Nghĩa

Địa chỉ: 121 Nguyễn Trãi, TT.Liên Nghĩa, H. Đức Trọng
Điện thoại: (063) 221-7503

Quản nhiệm: MS Phan Phụng Thanh

Số điện thoại:  091-373-7067

Email: msppthanh@gmail.com
TÔI MUỐN TIN CHÚA