Nhà Thờ Tin Lành Ka Liang

Nhà Thờ Tin Lành Ka Liang

Địa chỉ: Thôn Ka Liang, xã Sơn Điền, H. Di Linh
Điện thoại: (063) 379-2049

Quản nhiệm: MS K’ Táo

191 thôn 1, xã Liên Đầm, H. Di Linh

Số điện thoại:  097-254-1407

Email: solung12@yahoo.com.vn

TÔI MUỐN TIN CHÚA