Nhà Thờ Tin Lành Jun Yuh

Địa chỉ: Buôn Jun Yuh, xã Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông

Quản nhiệm: MS Y Djrên   

Số điện thoại: 090-571-8306

Email: ms.ydjren@yahoo.com.vn

Cộng sự: Y Nôl

Số điện thoại:  093-563-2341

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA