Nhà Thờ Tin Lành Ea Drăng

Nhà Thờ Tin Lành  Ea Drăng

Địa chỉ: 190/8 đường Giải Phóng, TDP. 5, TT. Ea Drăng, H. Êa Hleo
Email: hoithanh.eadrang@gmail.com

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Châu Hải

Số điện thoại: 091-341-7352,

Email: chauhai_christian@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Lê Si Giô Na

Số điện thoại: 097-789-9202,

Email:  Gionals@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA