Nhà Thờ Tin Lành Đăk N’ Sêr (Người Dao)

Nhà Thờ Tin Lành Đăk N’ Sêr (Người Dao)
Địa chỉ: Thôn 5, X. Đăk N’Drot, H. Đăk Mil

Qn: MsNc Phổng Chằn Phin

Số điện thoại:093-801-5450

Cgs: Lý Văn Thông

Số điện thoại:098-724-5920

TÔI MUỐN TIN CHÚA