Nhà Thờ Tin Lành Dạ Tẻh [Kinh]

Địa chỉ: 53/3 đường 3 tháng 2, KP. 2 C, TT. Dạ Tẻh, H. Dạ Tẻh, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 388-0155

Quản nhiệm: MsNc Bùi Ngọc Toàn

Số điện thoại:091-818-1425

Email: toannb@hotmail.com
TÔI MUỐN TIN CHÚA