Nhà Thờ Tin Lành Čư̆ Ni

Địa chỉ: thôn 1, xã Čư̆ Ni, H. Êa Kar, Đăk Lăk

Đặc trách: TĐ Y Yung Niê

Số điện thoại: 098-699-3852

Phụ tá: TĐ Y Ga Niê

Số điện thoại:(1964) 097-586-3319

Email: amasrap@gmail.com

Phụ tá: TĐ Y Tôñ Niê

Số điện thoại: 0167-684-8812

Phụ tá: TĐ Y-Nuh Niê

Số điện thoại:0169-306-9461

TÔI MUỐN TIN CHÚA