Nhà Thờ Tin Lành Cam Nghĩa

Địa chỉ: Tổ Mỹ Ca, Đại lộ Hùng Vương, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh

Điện thoại: (058) 385-7018
Quản nhiệm: MS Nguyễn Đức Cựu

Số điện thoại: 098-235-6830

Email: mucsundcuu@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA