Nhà Thờ Tin Lành An Khê

Nhà Thờ Tin Lành An Khê

Địa chỉ: 21 Phan Châu Trinh, Tổ 6 P. An Phú, TX. An Khê
Điện thoại: (059) 353-2730

Quản nhiệm: MS Nguyễn Đức Minh

Số điện thoại:097-463-6933

Email: thuongnhan21@gmail.com

Phụ tá: MsNc Blay

Số điện thoại:098-715-2950

TÔI MUỐN TIN CHÚA