Nhà Thờ TIn Lành A Chôm 2

Nhà Thờ TIn Lành A Chôm 2

Địa chỉ: Thôn A chôm 2, xã Cà Dăng, H. Ðông Giang
Điện thoại: (0510) 397-4418
Email: httlachom2@gmail.com

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Thanh Hồng

Số Điện Thoại: 090-524-6846

Email: thanhhongkatu@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Kỳ Xuân Ninh

Số Điện Thoại: 0167-512-5644

Email:ky.xuan.ninh@gmail.com

Phụ tá: TĐ Đinh Thịnh Vinh

Số Điện thoại: 0126-520-4924

Phụ tá: TĐ Đinh Quốc Việt

Số Điện Thoại: 097-877-3120

Email: dinh_quocviet2002@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA