Khoa Học Dẫn Đến Thiên Chúa

Tiến sĩ Phan Như Ngọc lớn lên trong sự ảnh hưởng của thuyết vô thần trong lòng Xã Hội Chủ Nghĩa. Trong một chuyến đi công tác nước ngoài ông đã xin tị nạn và đã gặp Chúa. Ông viết: “Sức mạnh nào khiến cho hàng tỷ người trên thế giới, trong đó có hầu hết […]