Nhà Thờ Tin Lành La Gi

Địa chỉ: 131-133 Thống Nhất, P. Tân Thiện, TX. La Gi
Điện thoại: (062) 387-0421

Quản nhiệm: MS Lưu Niêm

Thôn 1, Tân Phúc, H. Hàm Tân

098-630-3615

mucsuluuniem@yahoo.com

Ptá: TĐ Nguyễn Văn Đức

0165-358-0174, ductoannguyen160113@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA