Nhà Thờ Tin Lành Kam Boutter

Nhà Thờ Tin Lành Kam Boutter

Địa chỉ: Thôn Kam Boutter, xã Tu Tra, H. Đơn Dương

Quản nhiệm: TĐ Nguyễn Thiện Phước

Số điện thoại:  091-924-0514

Email: thienphuock3@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA