Trải lòng về hành trình từ bỏ “cái chết trắng” VNOTV