Anh Nam Quốc Trung làm chứng tại chương Trình giao lưu Hội Thánh Tin Lành HN & CATPHN