Thi-thiên121:7-8

“Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.”

Trả lời

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.