Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table 'nguontin_data.tg_feeds' doesn't exist]
SELECT `content` FROM `tg_feeds` WHERE `id` = 4689

Thi-thiên121:7-8 - Nguồn Tình Yêu

Thi-thiên121:7-8

“Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.