Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table 'nguontin_data.tg_feeds' doesn't exist]
SELECT `content` FROM `tg_feeds` WHERE `id` = 4670

Thi thiên 33 : 12 - Nguồn Tình Yêu

Thi thiên 33 : 12

“Nước nào có Giêhôva làm Đức Chúa Trời mình , Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay !”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.