Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table 'nguontin_data.tg_feeds' doesn't exist]
SELECT `content` FROM `tg_feeds` WHERE `id` = 4664

Thi thiên 32 : 10 - Nguồn Tình Yêu

Thi thiên 32 : 10

“Kẻ ác có nhiều nổi đau đớn ; nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giêhôva , sự nhân từ vây phủ người ấy.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.