Thi thiên 32 : 10

“Kẻ ác có nhiều nổi đau đớn ; nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giêhôva , sự nhân từ vây phủ người ấy.”

Trả lời

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.