Êsai 60 : 20

“Mặt trời của ngươi không lặn nữa , mặt trăng chẳng còn khuyết , vì Đưc Giêhôva sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi , những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi.”

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *