Êsai 60 : 20

“Mặt trời của ngươi không lặn nữa , mặt trăng chẳng còn khuyết , vì Đưc Giêhôva sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi , những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *