DIỄN BIẾN TRONG KỲ TẬN THẾ

DIỄN BIẾN TRONG KỲ TẬN THẾ

Bài viết liên quan:

Tận thế theo Kinh thánh: http://nguontinhyeu.com/ky-tan-the-theo-kinh-thanh

Qua những bài viết trước, chúng ta đã xác nhận về một kỳ tận thế có thật và chắc chắn phải xảy ra. Kinh Thánh đã dự báo trước về những sự kiện sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Mời đọc giả tham khảo:DIEN BIEN TAN THE