Chuẩn Bị Gì Cho Tương Lai P2

Sự chuẩn bị cho tương lai mà Chúa đẹp lòng. Thái độ mà Chúa không đẹp lòng bởi vì người đó nói rằng “Ta sẽ” tức là nghĩ về chính mình, tự mình sẽ làm. Thái độ mà Chúa muốn nơi chúng ta khi nhìn về tương lai là gì, “Ví bằng Chúa muốn mà ta còn sống” Chúa muốn có nghĩa là đặt ý muốn của Chúa lên trên cuộc đời của mình, đặt ý muốn của Chúa lên trên những gì mình toan tính dự định. Cần tìm kiếm ý muốn của Chúa và khi nói “Ví bằng Chúa muốn mà ta còn sống” không phải là một cách nói chúng ta thường nói chơi với nhau, điều quan trọng là thái độ của chúng ta nhận biết rằng đời sống của chúng ta tùy thuộc vào Chúa. Năm tháng mọi điều chúng ta có tùy thuộc ở nơi Ngài. Ví bằng Chúa muốn cũng nói lên đặt Chúa làm ưu tiên, đặt sự vinh hiển của Chúa, đặt mối tương giao với Chúa là điều quan trọng hơn hết. Trước khi chúng ta có những dự định toan tính cho cuộc đời của mình. Nhưng làm sao chúng ta biết được ý muốn của Chúa. Để biết ý muốn Chúa tìm ý muốn cuả Ngài để chúng ta bước đi theo ý muốn của Ngài, nó không phải là một sớm một chiều, nó là một quá trình. Để biết được ý muốn của một người nào đó chúng ta cần phải có thời gian để hiểu được. Cũng có thể nghe từ người khác nói nhưng lại không hiểu đúng về nó. Chúng ta phải gần gủi mới hiểu được người đó. Chúa của chúng ta cũng vậy, Ngài có ý muốn và đường lối của Ngài, chúng ta chỉ có thể biết ý muốn của Ngài khi chúng ta gần gủi với Chúa, lắng nghe lời của Ngài sống trong mối tương giao với Ngài. Vâng lời Ngaì thì chúng ta mới hiểu được ý muốn của Ngài.

Trong Giăng 14:21 Chúa phán: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy ấy là kẻ yêu mến Ta, người yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại và ta cũng sẽ tỏ cho người biết ta”. Khi chúng ta sống gần gủi với Chúa, trông mối tương giao, trong sự vâng lời, trong sự yêu mến thì Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta. Khi nói và ta còn sống là nói lên một sự thuận phục, nói lên việc chúng ta không tự quyết định cuộc đời của mình được. Nhưng chính Chúa là Đấng quyết định đời sống của mình. Ngay cả những gì chúng ta có ngày hôm nay sức khỏe, thì giờ, tiền bạc, mọi điều chúng ta có đều của Chúa cho. Ngài có thể lấy lại bất cứ lúc nào, chúng ta phải nhận biết điều đó. Có nhiều người nghỉ rằng mình đâu đến nổi nào, ít ra mình cũng có thể kéo dài đời sống của mình.

Những gì chúng ta hưởng được trong cuộc đời này cũng đều đến từ nơi Chúa, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể quyết định được. Nếu Chúa không ban cho sức khỏe, nếu Chúa không cho ta trí khôn thì mọi điều chúng ta chẳng có thể hưởng được. Chúng ta có tin rằng tất cả những gì chúng ta đang có ngày hôm nay đều là của Chúa ban cho và Ngài có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta tin điều đó thì xin Chúa cho chúng ta sống như thể mình đã làm chủ điều đó. Hãy sống như mình đang là người quản lý thời gian gian tiền bạc của mình, để sống ít lợi cho Chúa. Đặt tìm ý muốn của Chúa, đã đặt Chúa lên trên những quyết định chọn lựa của mình và nhận biết mình giới hạn không tự mình quyết định điều gì. Chúng ta làm gì hay ngồi đó chờ đợi Chúa đem kết quả đến.

Gia-cơ câu 15 nói rằng “trái lại Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” Chúng ta vẫn có kế hoạch có hoạch định cho cuộc đời của mình, chứ không phải chúng ta ngồi đó chờ đợi. Điều quan trọng là chúng ta đặt Chúa lên trên hết và xin Chúa dẫn dắt để mình có hoạch định trong đời sống của mình. Khác nhau như thế nào giữa một người chuẩn bị cho tương lai theo ý muốn của Chúa và một người chuẩn bị cho tương lai mà không theo ý muốn của Ngài.

  • Chuẩn bị cho tương lai những gì mình có: tài năng sự hiểu biết của mình. Như thể là mình có trọn quyền để sử dụng nó.
  • Chuẩn bị cho tương lai những gì mà Chúa có: đặt đức tin nơi Ngài, mình vẫn có những hoạch định, những chương trình cho tương lai của mình, nhưng không ỷ lại vào chính mình, không ỷ lại vào sự khôn ngoan hiểu biết của mình. Nhưng dựa trên sự hướng dẫn của Chúa. Hãy biết rằng cuộc đời của mình mọi điều Chúa ban cho đều nằm trong tay Chúa, mà Ngài có thể lấy lại bất cứ lúc nào.

Đúng chúng ta là con cái của Chúa không ai trong chúng ta gạt Chúa ra khởi đời sống của mình cả, có chăng thì chỉ không để Chúa làm ưu tiên, có những hoạch định trong đời sống mà sau đó thì mới tìm ý muốn của Ngài. Chúng ta thử suy nghỉ xem điều gì làm Chúa buồn lòng, với một người không biết Chúa, không tin nhận Ngài cho nên họ bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Nhưng với một người tin nhận Chúa, nói Chúa là Chúa của mình nhưng lại không để Chúa làm chủ cuộc đời, không để Chúa hướng dẫn tương lai của mình, vậy thì người nào khiến Chúa buồn hơn. Một người không có Chúa, gạt bỏ Chúa, không tin nhận Ngài và Một người tin nhận Chuá nhưng chính mình hướng dẫn và làm chủ đời sống mình, không để Chúa làm chủ của mình. Chắn chắn người có Chúa biết Chúa mà không để Ngài dẫn dắt điều đó làm Chúa buồn hơn. Chúa mong muốn chúng ta không chỉ biết Chúa, tin Chúa nhưng cũng phải giàu có ở trong Ngài. Chúa muốn mỗi chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên, phải tang trưởng ở trong Chúa. Chứ không phải chúng ta chỉ biết Ngài, chỉ tin Ngài mà còn giàu có ở trong Ngài.

Trong Gia-cơ câu 17 “Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội” câu này có liên hệ gì đến việc tìm kiếm ý muốn của Chúa không, có liên hệ đến việc chúng ta chuẩn chị cho tương lai của mình không? Đối với suy nghỉ của con người khi chúng ta làm điều sai chúng ta sẽ bị lên án. Nhưng trên tiêu chuẩn của Chúa, dù chúng ta biết điều đúng, biết chân lý biết lẻ phải của Chúa mà không làm theo thì cũng bị kết án. Nếu biết rằng tương lai của chúng ta không tùy thuộc vào mình, mình không thể hoạch định co tương lai nếu không nhờ Chúa dẫn dắt, nếu đặt đời sống mình trong tay của Chúa, nếu không cầu hỏi ý muốn của Chúa mà vẫn làm thì chúng ta có tội với Ngài.

Xin Chúa giúp cho chính mình tôi và các bạn là những người nhận biết rằng, chúng ta được Chúa cứu. Chúng ta biết rằng Ngài có chương trình trên mỗi cuộc đời của chúng ta, tương lai của chúng ta không tùy thuộc vào chính mình. Dù chúng ta có những khả năng, có hiểu biết nhưng hãy nhớ rằng những điều đó có thể mất đi bất cứ lúc nào. Xin Chúa giúp ta thấy được rằng đời sống chúng ta trong tay Chúa và Ngài có chương trình cho cuộc đời của chúng ta. Chúa muốn chúng ta tìm cầu đếnn ý muốn của Ngài, sống trong mỗi tương giao với Ngài để nhận biết ý muốn của Ngài và biết rằng đời sống mình phụ thuộc vào Chúa. Và rồi chúng ta xin Chúa dẫn dắt, hướng dẫn, hoạch định chương trình cho cuộc đời của mình. Để qua cuộc đời của mình thì ý muốn của Chúa được thành tựu, qua cuộc đời của mình thì người khác nhìn thấy, một con người tin Chúa, một con người nhờ cậy Chúa đã sống như thế nào. Và khiến cho họ thấy phước hạnh để tìm đến với Ngài. Xin Chúa dung lời này khích lệ chính mình tôi và anh chị em.

MS.Lê Đình Trung

 

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/nguontinhyeu/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743