Châm ngôn 28 : 13

“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn ; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.”

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *